EnglishNorwegian

ADHD 

ADHD  (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) er en nevro utviklingsforstyrrelse som er kjennetegnet av overdreven aktivitet, problemer med å opprettholde oppmerksomhet over lengre tid og vanskeligheter med passende oppførsel i forhold til alder. ADHD kan forårsake problemer på jobb, hjemme, på skolen og i andre sosiale situasjoner. Mangel på fokus og evne til å være oppmerksom kan resultere i dårlige skole- og arbeidsprestasjoner.

ADHD KNYTTET TIL DØGNRYTME

Det finnes en miljømessig av/på-knapp som synkroniserer vår hovedbiologiske klokke, som er den blå delen av lysspekteret. Når hjernen oppfatter det blå spekteret av elektroniske lys og skjermer som virtuelt dagslys, undertrykker den produksjonen av melatonin. Dette fører til at hjernen forblir i dagmodus mens andre deler av døgnrytmesystemene i kroppen er godt inne i nattemodus.

Nylige studier viser at ADHD nesten alltid er forbundet med en eller annen form for søvnforstyrrelse og forstyrrelse av døgnrytmen. Manglende evne til å gjenopprette sunne søvnmønstre og døgnrytmer kan forsterke de karakteristiske problemene ved ADHD. Vitenskapelig forskning viser at virtuell mørketerapi kan forbedre søvnkvaliteten og harmonisere døgnrytmen.

 

ADHD er nesten alltid assosiert med en eller annen form for søvnforstyrrelse og forstyrrelse av døgnrytmer.

Blokkering av blått lys

It Det har blitt funnet og bevist at blokkering av blått lys for å skape virtuell mørke, indikerer en betydelig reduksjon av angst og forbedring av søvnkvaliteten.

Melatonin fremskyndet døgnrytmen for søvn-våkne og endogen melatonin og økte total søvntid hos barn med ADHD og kronisk innsovningssøvnløshet; det ble imidlertid ikke funnet noen effekt på problematferd, kognitiv ytelse eller livskvalitet.

Eksponering for blått lys sent på kvelden kan forverre mange søvnforstyrrelser. Streng planlegging av søvn og timing av andre miljøsignaler er måter å synkronisere døgnrytmen og søvnmønsteret på.
Synkronisering av døgnrytmen med naturlige miljøsignaler kan ha store helsemessige fordeler. Hormonet melatonin spiller en essensiell rolle i reguleringen av søvnsykluser og de 24-timers døgnrytmene.

 

Eksponering av blått lys på sene kvelder kan irritere mange typer søvnforstyrrelser.

HVORDAN CIRCADIAN EYEWEAR KAN HJELPE ADHD

Bruk av Circadian Eyewear briller 2 timer før den planlagte leggetiden er svært nyttig for å roe sinnet og fremme søvn til rett tid. Den blå delen av lyset blokkeres fra å nå øynene, noe som resulterer i produksjon og sekresjon av melatonin etter omtrent en halv time. Du kan være aktiv før leggetid mens brillene hjelper til med å synkronisere kroppens biologiske hovedklokke til natt-/mørkeperioden.

Hvis du lider av forsinket søvnfasesyndrom, bruk circadian briller for gradvis å justere søvntiden din. Bruk intervaller på 1 time til du har oppnådd en velregulert og planlagt tid for søvnen din.

Circadian Eyewear brilklekolleksjon

 

 

RESEARCH REGARDING ADHD TIED TO CIRCADIAN RHYTHMS

Forskning fra PubMed

Effect of melatonin on sleep, behavior, and cognition in ADHD and chronic sleep-onset insomnia

Treatment of attention deficit hyperactivity disorder insomnia with blue wavelength light-blocking glasses

Delayed sleep timing and symptoms in adults with attention-deficit/hyperactivity disorder: a controlled actigraphy study.

Review of the Possible Relationship and Hypothetical Links Between Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) and the Simple Sleep Related Movement

Research Sources