EnglishNorwegian

 

Postpartum Depression

Fødselsdepresjon er en form for humørsvingning som kan oppstå hos kvinner, og noen ganger også hos menn, etter fødsel. Det er assosiert med symptomer som nedstemthet, mangel på interesse for vanlige aktiviteter, søvn- og matproblemer, følelsesmessig ustabilitet og følelse av å være overveldet. Fødselsdepresjon begynner vanligvis mellom to uker og en måned etter fødsel.

 

Førstegangsforeldre

Det sies ofte at ingenting kan forberede de ventende foreldrene på de dramatiske endringene som fødselen av deres nyfødte medfører. Bortsett fra den ekstreme emosjonelle tilknytningen til å ta vare på den nyfødte, er det mange plutselige og ekstreme emosjonelle og atferdsmessige endringer som er svært vanskelige å forestille seg og forberede seg på før ankomsten av spedbarnet. Foreldre som opplever barnefødsel for første gang, går gjennom uventede fysiologisk og emosjonell opprivning i livet deres.

 

 

 

Morens kropp gjennomgår store endringer ved fødselen for å sikre fosterets sunne utvikling. Hormonsvingninger kan påvirke morens humør og helse. Fysiologiske og atferdsmessige endringer under svangerskapet og etter fødselen kan ha konsekvenser for begge foreldres helse, inkludert søvnforstyrrelser og kroppsrytmeforstyrrelser. Disse forstyrrelsene kan være livsendrende for begge foreldre.

Hormonsvingninger kan forårsake ekstreme variasjoner i morens humør og mental helse

Svangerskap, fødsel og søvnforstyrrelser

Nær alle foreldre til nyfødte opplever en stor endring i evnen til å kunne nyte søvn slik de pleide. Siden spedbarnets kroppsrytmer ennå ikke er utviklet og et regelmessig mating- og søvnmønster ennå ikke er etablert, må foreldrene følge en ny type døgnrytme. Selv en frisk baby våkner i løpet av få timer for å bli matet og trøstet. Dette skaper en stor belastning for moren, som allerede har gått gjennom en enorm fysisk og psykologisk stress under svangerskapet og fødselen.

Denne forstyrrelsen i søvnmønsteret kan forårsake søvnforstyrrelser som søvnmangel og døsighet om dagen. Mangel på tilstrekkelig søvn er bevist å være assosiert med mange farlige fysiologiske kroniske sykdommer samt humørsvingninger. Søvnforstyrrelser påvirker nesten like sterkt begge foreldrene i de første månedene og ofte i et lengre tidsrom. Morens søvnforstyrrelsene begynner gjerne allerede under svangerskapet og fortsetter etter fødselen.

 

Symptomer på fødselsdepresjon

Fødselsdepresjon er en type depresjon som oppstår etter fødselen. Det er en vanlig og alvorlig tilstand som påvirker omtrent 10-15% av nye mødre. Følgende er vanlige symptomer på PPD:

 • Vedvarende følelser av tristhet, angst eller håpløshet
 • Tap av interesse for aktiviteter som tidligere var gledelige
 • Manglende energi og motivasjon
 • Følelser av skyld, verdiløshet eller utilstrekkelighet
 • Problemer med å knytte til babyen
 • Endringer i appetitt eller søvnmønster
 • Irritabilitet eller sinne
 • Tilbaketrekning fra venner og familie
 • Tanker om selvskading eller selvmord

Årsak til fødselsdepresjon 

Årsaken til fødselsdepresjon er ikke kjent, men det antas at det er en kombinasjon av fysiske, hormonelle og psykologiske faktorer. Noen av faktorene som kan bidra til fødselsdepresjon inkluderer:

 1. Hormonsvingninger: Den raske nedgangen i hormoner som østrogen og progesteron etter fødselen kan bidra til fødselsdepresjon.
 2. Livsstress: Stresset med å ta vare på en ny baby, kombinert med de fysiske og følelsesmessige endringene som følger med fødselen, kan være en stor bidragsyter til fødselsdepresjon.
 3. Søvnunderskudd: Mangel på søvn, som er vanlig med en ny baby, kan bidra til følelser av tretthet, irritabilitet og depresjon.
 4. Genetikk: Familiehistorie med depresjon eller stemningsforstyrrelser kan øke risikoen for fødselsdepresjon.
 5. Tidligere bakgrunn med psykisk helseproblem: Kvinner med en historie med depresjon, angst eller andre psykiske helseproblemer kan være i høyere risiko for PPD.
Fødselsdepresjon er sterkt knyttet til søvnforstyrrelser og forstyrrelser i døgnrytmer. Det er viktig å merke seg at fødselsdepresjon er en tilstand som kan behandles, og støtte er tilgjengelig for de som sliter. Hvis du opplever symptomer på fødselsdepresjon, er det viktig å kontakte en lege eller mental helsepersonell for en nøyaktig diagnose og passende behandling.
Forskning indikerer at vedvarende forstyrrelser av kroppens døgnrytmer kan føre til flere fysiologiske og mentale lidelser. indicates that sustained disruption of the circadian rhythms can lead to many physiological and mental disorders.

HVORDAN CIRCADIAN EYEWEAR BRILLER KAN HJELPE MED FØDSELSDEPRESJON

Blåblokkerende briller har ingen direkte innvirkning på fødselsdepresjon, men de kan bidra til å bedre søvnkvaliteten hos personer som opplever søvnproblemer relatert til fødselsdepresjon. Som nevnt tidligere, blått lys kan støtte produksjonen av kortisol, mens mørkt lys kan bidra til produksjonen av melatonin, så ved å filtrere ut blått lys og øke eksponeringen for mørkt lys kan blåblokkerende briller bidra til en bedre søvnrutine og dermed redusere søvnrelaterte symptomer.
Det er viktig å merke seg at fødselsdepresjon er en alvorlig tilstand som ofte krever behandling, og at det er viktig å søke hjelp fra en lege eller psykolog for å få riktig diagnose og behandling.

Start med å bruke Circadian Eyewear 2 timer før sengetid hver kveld for å tillate bedre regulering av døgnrytmen og få bedre søvnkvalitet. Bruk dem hver gang du våkner for å se etter barnet eller hvis du må gjøre noe frem til tiden du vil våkne om morgen.

 Circadian Eyewear Collection

 

FORSKNING INNEN FØDSELSDEPRESJON OG DØGNRYTME 

Research from PubMed 

Sleep, daily activity rhythms and postpartum mood: A longitudinal study across the perinatal period.

Infant sleep and feeding patterns are associated with maternal sleep, stress, and depressed mood in women with a history of major depressive disorder (MDD).

Plasma Melatonin Circadian Rhythms: Low in Pregnant, Elevated in Postpartum, Depressed Women, and Phase-Advanced in Pregnant Women with Personal or Family Histories of Depression

Mother-Infant Circadian Rhythm: Development of Individual Patterns and Dyadic Synchrony

Maternal and infant activity: Analytic approaches for the study of circadian rhythm.

Mother-infant circadian rhythm: development of individual patterns and dyadic synchrony.

Circadian Phase Shifts and Mood across the Perinatal Period in Women with a History of Major Depressive Disorder: A Preliminary Communication.

 

Research Sources