EnglishNorwegian

Circadian Eyewear briller

Circadian Eyewear briller er designet og utviklet for å opprettholde balanserte og stabile døgnrytmer uten å gi avkall på fordelene med en moderne livsstil. Våre briller hjelper til med å synkronisere døgnrytmen for en bedre hormonbalanse. De frigjør kroppens iboende helbredende krefter og styrker immunforsvaret for et sunnere liv. Circadian Eyewear briller er klassifisert som medisinsk utstyr og er testet av Statens strålevern.


HVORDAN CIRCADIAN EYEWEAR BRILLER FUNGERER

Circadian Eyewear hindrer det blå spekteret av lyset fra å nå øynene. Vitenskapelig forskning har vist at hjernen tolker denne mangelen på blått lys som total mørke (virtuell mørke) og starter produksjonen og frigjøringen av hormonet melatonin. Dette søvnfremmende hormonet er den mest potente kilden til antioksidanter og en aktiv komponent i de nattlige døgnrytmer.

 

Blålysblokkerende brilleglass

Blålysblokkerende brilleglass har eksistert siden tidlig på 1950-tallet og har blitt brukt til en rekke formål. Rundt år 2000 innså forskere at blått lys er den eneste delen av det synlige lysspekteret som synkroniserer den biologiske hovedklokken med det naturlige miljøet. Det ble fokusert på å produsere briller som vil blokkere det blå lyset for å sende et signal om virtuell mørke til hjernen selv i nærvær av en lyskilde.

 

 

Rundt år 2000 innså forskere at blått lys er den eneste delen av det synlige lysspekteret som synkroniserer den biologiske hovedklokken med det naturlige miljøet.

CIRCADIAN EYEWEAR DESIGN OG KVALITET 

Vår Orpheus-brilleglass er designet og utviklet i samarbeid med to av verdens ledende linse laboratorier for å kutte minst 99 % av blått lys, mens andre bølgelengder nesten ikke påvirkes. Dette muliggjør en tilstand av virtuell mørke samtidig som det gir en god lystransmisjonsfaktor, ideell for de fleste oppgaver før sengetid, inkludert eksponering for elektroniske skjermer.

Circadian Eyewear er designet for å gi en komfortabel og tett passform for full dekning mot perifert lys. Dette er for å sikre at det eneste lyset som når øynene er filtrert gjennom brilleglassene er fritt for blått lys. Hjernen vil tolke mangelen på blått lys som om den opplever total mørke (virtuell mørke) og starte utskillelse av melatonin. 

Circadian Eyewear briller hindrer det blå spekteret av lyset i på nå øynene.

 

HVA CIRCADIAN EYEWEAR BRILLER KAN HJELPE MED

Circadian Eyewear briller kan brukes i mange forskjellige sammenhenger. Ved å regulere kroppens døgnrytmer, fremmer den rettidig og kvalitetsrik søvn som er avgjørende for generell helse. Forskning pågår kontinuerlig for å teste effektene av briller som beskytter mot blå bølgelengder for å forbedre fysiologisk og psykologisk helse. Siden sekresjonen av melatonin starter kort tid etter bruk av Circadian Eyewear, lister vi opp en rekke helseproblemer som er direkte knyttet til hormonell ubalanse og melatoninnivåer i kroppen.

Circadian Eyewear briller kan brukes som forebyggende tiltak eller som behandling for:

Søvnproblem
Vektkontroll 
Skiftarbeidlidelse
Infertilitet 
Sportsrestitusjon  
Jetlag
Aldring & Demens
Fødselsdepresjon
Bipolar lidelse 
Årstidsbetinget depresjon (Vinterdepresjon) 
ADHD (Attention Deficit Hyperactivity)

Circadian Eyewear brillekolleksjon

Ved å regulere kroppens døgnrytmer, fvil det fremme kvalitetssøvn til rett tid som er avgjørende for den generelle helsen. 

FORSKNING KNYTTET TIL BRILLER SOM BESKYTTER MOT BLÅTT LYS 

Det finnes en rekke fagfellevurderte forskningsartikler publisert om blått lys og dets effekt på tilpasning av døgnrytmer. Det finnes også mange vitenskapelige publiserte artikler om melatonin og dets effekt på fysiologisk og mental helse. I tillegg er det publisert en rekke fagfellevurderte forskningsartikler om effektene av total og virtuell mørke på helse.

Forskning fra Taylor and Francis Online 
Protective effect of blue-light shield eyewear for adults against light pollution from self-luminous devices used at night. 

Forskning fra PubMed
Blue blocker glasses impede the capacity of bright light to suppress melatonin production

Antioxidative effect of melatonin on DNA and erythrocytes against free-radical-induced oxidation 

Blocking low-wavelength light prevents nocturnal melatonin suppression with no adverse effect on performance during simulated shift work

Dark therapy for bipolar disorder using amber lenses for blue light blockade  

Amber lenses to block blue light and improve sleep: a randomized trial

Protecting the melatonin rhythm through circadian healthy light exposure

Alterations of the circadian melatonin rhythm by the electromagnetic spectrum: a study in environmental toxicology

Role of circadian rhythm and endogenous melatonin in pathogenesis of acute gastric bleeding erosions induced by stress

Effects of blue light on the circadian system and eye physiology

Melatonin and Peripheral Circuitries: Insights on Appetite and Metabolism in Danio Rerio  

Influence of Dietary Melatonin on Photoreceptor Survival in the Rat Retina: An Ocular Toxicity Study

 

 

 

 

 

 

 

 


Forskningskilder