EnglishNorwegian

Melatonin 

Hormonet melatonin regulerer søvn- og våkentilstanden og er en av våre kraftigste kilder til antioksidanter. Hormonet er viktig for at immunsystemet skal kunne forsvare kroppen mot stress og det hjelper med å reparere og forynge den på cellenivå.
Melatonin forsinker alle prosesser som skjer i kroppen og hjelper til med å gjenopprette og øke nivået av serotonin i hjernen. Mangel på melatonin kan forårsake døgnrytmeforstyrrelser, spesielt søvnproblem, som igjen kan føre til mange alvorlige og livstruende fysiske og mentale sykdommer.


Vitenskapen er tydelig på hvilke egenskaper og fordeler melatonin har:

  • fremmer søvn
  • utskillelse i rett tid bidrar til å balansere og harmonisere døgnrytmen
  • undertrykker appetitten
  • regulerer blodtrykket
  • regulerer blodsukkeret og insulinproduksjonen
  • er den mest effektive antioksidanten
  • samarbeider med immunforsvaret for å bekjempe kreft, infeksjoner og betennelser
  • hemmer tidlig pubertet
  • spiller en rolle i medfødt immunitet

Mangel på melatonin kan forårsake døgnrytmeforstyrrelser, spesielt søvnproblem, som igjen kan føre til mange alvorlige og livstruende fysiske og mentale sykdommer.

Naturlig melatonin

Naturlig melatonin blir utskilt av pinealkjertelen i hjernen vår. Melatoninnivået er på sitt høyeste rundt midnatt og senker seg gradvis til vi våkner om morgenen. Etter 30 minutter eksponering av dagslys, eller kunstig sterkt lys, reduseres det gradvis til det laveste nivået i døgnet.

Naturlig melatonin utløser flere av nattrytmene for de ulike organene i kroppen. Mørket stimulerer frigjøring av melatonin til hjernen og blodet, mens lys hemmer det. Når melatoninhormonet er frigjort, binder den seg til hormonelle reseptorer i hjernen til nerver som regulerer flere av kroppens indre klokker og døgnrytmer.

Det var tidligere antatt at hjernen bare kunne produsere melatonin i totalt mørke, inntil forskning kunne bevise at det er de blå bølgelengdene av lysspekteret som undertrykker utskillelse av melatonin. Når det blå lyset blokkeres fra å nå øynene, starter hjernen å skille ut melatonin som om det er helt mørkt. Melatonin påvirker hjernens aktivitet på en måte som ligner søvn, selv om personene er helt våken.

Elektriske lamper og elektroniske skjermer gir blått lys som signaliserer virtuelt dagslys til hjernen. Tilstedeværelse av blått lys om kvelden får hjernen til å undertrykke utskillelse av melatonin og forstyrrer søvnen og den delen av døgnrytmen som er forbundet med natt. Hvis hjernen blir eksponert av blått lys, utløses stresshormonet som raskt vekker kroppen. Derfor er det viktig å sove 6-8 timer i døgnet i fullstendig mørke omgivelser. Overdreven eksponering av blått lys og dens ødeleggende effekt på helsen vår er for tiden gjenstand for flere vitenskapelige studier.

Når det blå lyset blir blokkert fra å nå øynene, starter hjernen å skille ut melatonin som om det er totalt mørke.

Syntetisk melatonin

Det som ender opp på apotekhyllene er syntetisk produsert melatonintilskudd. Mengden av syntetisk melatonin i kroppen vil være avhengig av dosering og kroppens evne til å absorbere tilskuddet. Det forsvinner ikke ved eksponering av lys, men kan bli værende i kroppen til tidlig neste dag og gjøre brukeren omtåket.

Melatonintilskudd anses som naturlig selv om der er syntetisk produsert. Det er et av de mest usikre kosttilskuddene på markedet og mangler nok forskning for å bevise at det er trygt. Bruk over lengre tid kan føre til endring av det naturlig hormonnivået og kan være med å bidra å skape søvnproblem. Det er kun i USA melatonin er tilgjengelig over disk som kosttilskudd.

Melatonin i tablettform kan potensielt gi store bivirkninger for barn. Siden melatonin er et hormon, kan det påvirke puberteten, forstyrre menstruasjonssyklusen og hindre normal hormonell utvikling.

Overflødig melatonin kan forårsake hypotermi siden kroppstemperaturen reduseres når hormonet blir skilt ut. Det kan også stimulere overproduksjon av hormonet prolaktin, som kan forårsake hormonelle problemer og nyre- og leverproblemer hos menn.

Melatonin i tablettform kan potensielt gi store bivirkninger for barn. 

HVORDAN CIRCADIAN EYEWEAR BRILLER KAN HJELPE MED Å ØKE DET NATURLIGE MELATONINNIVÅET 

Circadian Eyewear er et naturlig valg for å øke nivået av naturlig melatonin. Våre Orpheus brilleglass er designet, utviklet og konstruert for å slippe gjennom et balansert lys, og samtidig filtrere bort så godt som alt blått lys.

Ved å bruke brillene to timer før planlagt søvntid vil det blå lyset blokkeres og gjøre kroppen i stand til å produsere sitt eget melatoninhormon.

Når det blå lyset blokkeres, sender fotoreseptorer i øynene et virtuelt mørkesignal til hjernen. I løpet av 30 minutter starter hovedklokken i hjernen å skille ut melatonin. På denne måten synkroniseres døgnrytmen mens en tar i bruk moderne skjermer og lamper om kvelden. Kroppen vil på en naturlig måte stoppe utskillelsen av melatonin en halv time etter eksponering av dagslys eller annet blått lys.

Circadian Eyewear Brillekolleksjon


Ved å bruke brillene to timer før planlagt søvntid vil det blå lyset blokkeres og gjøre kroppen i stand til å produsere sitt eget melatoninhormon.

FORSKNING RELATERT TIL MELATONIN OG BLÅBLOKKERENDE BRILLER 

Forskning fra PubMed 
Blue blocker glasses impede the capacity of bright light to suppress melatonin production 

Blocking low-wavelength light prevents nocturnal melatonin suppression with no adverse effect on performance during simulated shift work

Dark therapy for bipolar disorder using amber lenses for blue light blockade  

Amber lenses to block blue light and improve sleep: a randomized trial

Protecting the melatonin rhythm through circadian healthy light exposure

Alterations of the circadian melatonin rhythm by the electromagnetic spectrum: a study in environmental toxicology

Role of circadian rhythm and endogenous melatonin in pathogenesis of acute gastric bleeding erosions induced by stress

Effects of blue light on the circadian system and eye physiology

Melatonin and Peripheral Circuitries: Insights on Appetite and Metabolism in Danio Rerio

Antioxidative effect of melatonin on DNA and erythrocytes against free-radical-induced oxidation

Influence of Dietary Melatonin on Photoreceptor Survival in the Rat Retina: An Ocular Toxicity Study

Forskningskilder