EnglishNorwegian

Kroppens døgnrytmer

Flere forskere jobber med å løse mysteriene rundt kroppens døgnrytmer (circadian rhythms). De ulike organer har selvregulerende innebygde biologiske klokker som påvirkes av døgnrytmen innen en 24-timers syklus. Lyset viser seg å ha en avgjørende roller for balansering av denne syklusen, spesielt den blå delen av lysspekteret som gir signaler til hjernen om det er dag eller natt. Nøkkelen til vår fysiske- og atferdsmessige helse er avhengig av at vi bevisst styrer rytmen ved hjelp av lysregulering slik at disse selvregulerende mekanismene kommer i balanse. 

Biologisk klokke

Hovedklokken i hjernen (hypothalamus) er ansvarlig for å synkronisere vårt komplekse døgnrytmesystem. Denne tidsmekanismen bidrar til å kontrollere vår kroppstemperatur, tørst, sult, søvn og følelser. Hittil har forskere oppdaget 5 faktorer som på ulike måter bidrar med å synkronisere våre biologiske klokker og harmonisere våre biologiske rytmer med døgnrytmen. Disse faktorene er:
  • Dagslys som består av en høy andel av blått lys.
  • Måltid, eller inntak av kalorier på ulike tider av døgnet.
  • Fysisk aktivitet av ulik intensitet.
  • Sosialt fellesskap.
  • Temperatur og daglige temperatursvingninger.


Biologisk klokke

Hovedklokken i hjernen er ansvarlig for å synkronisere vårt komplekse døgnrytmesystem.

Forstyrrelser av døgnrytmene    

Vitenskapelig forskning indikerer at 6 av de 10 vanligste dødsårsakene i den industrielle verden skyldes kroniske, metabolske og kardiovaskulære sykdommer som er forbundet med forstyrrelser av søvn og døgnrytmer. Dette gjelder sykdommer som hjerteproblem, hjerneslag, kroniske åndedrettsproblem, høyt blodtrykk og kolesterol, diabetes, fedme, galleblæreproblem og noen typer kreft. I tillegg kan det nevnes at flere psykiske lidelser, som depresjon og ADHD (som er er kjent for å være relatert til døgnrytmeforstyrrelser) kan indirekte føre til dødsårsaker.

6 av de 10 vanligste dødsårsakene i den industrielle verden skyldes kroniske, metabolske og kardiovaskulære sykdommer som er forbundet med forstyrrelser av søvn og døgnrytmer. 

Balansere døgnrytmen

Lysregulering er det sikreste og mest naturlige virkemiddelet for å regulere døgnrytmen. For å kunne finjustere døgnrytmen trenger vi rikelig eksponering av dagslys om dagen og å unngå lys om kvelden.

Eksponering av dagslys utløser produksjon og utskillelse av  serotonin i hjernen. Det er antatt at serotonin bl.a. regulerer kroppstemperatur, humør, søvn, seksualitet og appetitt og er viktig for å føle seg rolig, våken og fokusert.

Når det er mørkt produserer hjernen søvnhormonet  melatonin. Melatonin regulerer søvnen og er et viktig antioksidant som hjelper kroppen med å kjempe mot sykdommer.Lysregulering er det sikreste og mest naturlige virkemiddelet for å regulere døgnrytmen.

Lys- og mørkesyklus

Miljøet rundt oss påvirker synkroniseringen av vår biologiske hovedklokke. Vi har milliarder av biologiske klokker som må harmonere for at vi skal kunne yte vårt beste. Lys- og mørkesyklusen har den viktigste rollen ved å tilbakestille denne biologiske klokken for å balansere kroppens døgnrytmer. Lyset får vi gjennom fotoreseptorer i øynene, som igjen har direkte forbindelse til hovedklokken. Når dagen er på hell og kvelden starter, vil mengde lys bestemme hvordan våre biologiske klokker klarer å bli koordinert inn i mørkesyklusen.

Dessverre er ikke fotoreseptorene i øynene i stand til å skille mellom ekte dagslys og lys som kommer fra kunstig belysning. Når øynene blir eksponert for elektrisk lys og elektroniske skjermer, tolker hjernen det som om det er dagtid og produksjon av melatonin blir undertrykt. Det oppstår da en ubalanse av de biologiske klokkene som kan føre til ulike helseproblemer.

 

 

Dessverre er ikke fotoreseptorene i øynene i stand til å skille mellom ekte dagslys og lys som kommer fra kunstig belysning.

Virtuell mørke

Flere studier i løpet av de siste 50 årene har vist sammenheng mellom blått lys og melatoninproduksjon. Rundt år 2000 innså forskerne at det er det blå segmentet av lysspekteret som sender lys- og dagtidssignaler til hjernen. Ved å eliminere det blå lyset, starter hjernen sekresjonen av melatonin via pinealkjertelen og setter kroppen og hjernen i mørke- og nattmodus.

Forskning viser at når det ikke er mulig å være i totalt mørke om kvelden, kan en skape et virtuelt mørke ved å bruke briller med glass som filtrerer bort det blå lyset. Hjernen tolker mangel på blått lys som totalt mørke og begynner å skille ut melatonin. Bruk av blåblokkerende briller, også kalt virtuelle mørkebriller, bidrar på den måten med å regulere søvnsyklusen og stabilisere døgnrytmen.


Det er det blå segmentet av lysspekteret som sender lys- og dagstidssignaler til hjernen.

Forskning viser at når det ikke er mulig å være i totalt mørke om kvelden, kan en skape et virtuelt mørke ved å bruke briller med glass som filtrerer bort det blå lyset.

HVORDAN CIRCADIAN EYEWEAR BRILLER KAN HJELPE MED Å BALANSERE DØGNRYTMEN DIN

Circadian Eyewear tilbyr virtuelle mørkebriller som filtrerer bort det blå lyset. Ved å bruke Circadian Eyewear ca. 2 timer før planlagt søvntid, kan man fortsatt være aktiv om kvelden og bruke elektroniske skjermer og elektrisk belysning. Våre finjusterte Orpheus glass blokkerer over 99% av det blå lysspekteret slik at hjernen får signal om å starte den naturlige sekresjonen av søvnhormonet melatonin og å innstille kroppens hovedklokke til nattmodus og hvile.

Circadian Eyewear kan brukes i mange forskjellige sammenhenger for å justere kroppens døgnrytmer, enten som forebyggende tiltak eller behandling for:

Søvnproblem
Vektkontroll

Skiftarbeid forstyrrelser

Infertilitet
Sportsrehabilitering

Kreft
Aldring & Demens
Fødselsdepresjon

Vinterdepresjon
Bipolar lidelse

ADHD

Circadian Eyewear brillekolleksjon

Blåblokkerende briller

Circadian Eyewear tilbyr virtuelle mørkebriller som filtrerer bort det blå lyset.

FORSKNING RELATERT TIL DØGNRYTMER

Feltet innen døgnrytmer (circadian rhythms), og effekten lyset har på vårt daglige liv og helse, er nå et tema som blir viet stor oppmerksomhet av flere forskere. Nobelprisen innen fysiologi eller medisin ble i 2017 vunnet av Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash og Michael W. Young for deres funn av molekylære mekanismer som styrer døgnrytmen (circadian rhythms). Pressemeldingen finner du her:
Press release from Nobel Prize regarding discoveries of molecular mechanisms controlling the circadian rhythm.


Video fra Brigham and Women’s Hospital
Circadian Rhythms and Your Health Video - Brigham and Women's Hospital


Forskning fra PubMed

Does Current Scientific Evidence Support a Link Between Light at Night and Breast Cancer Among Female Night-Shift Nurses? 

Blue-blocking glasses as additive treatment for mania: a randomized placebo-controlled trial.

Wearing blue light-blocking glasses in the evening advances circadian rhythms in the patients with delayed sleep phase disorder: An open-label trial.

Blue-blocking glasses as additive treatment for mania: a randomized placebo-controlled trial.

Circadian Rhythm Sleep-Wake Disorders in Older Adults

Melatonin as an endogenous regulator of diseases: The role of autophagy.

New perspectives on the role of melatonin in human sleep, circadian rhythms and their regulation

Circadian Rhythm Abnormalities

Links between Circadian Rhythms and Psychiatric Disease

Influence of sleep-wake and circadian rhythm disturbances in psychiatric disorders.

Sleep and circadian rhythms in humans.


Forskning fra Taylor & Francis Online
Wearing blue light-blocking glasses in the evening advances circadian rhythms in the patients with delayed sleep phase disorder: An open-label trial


Forskningskilder