EnglishNorwegian

 

Klassifikasjoner, kvalitetskontroll & forskning

  • Circadian Eyewear er registrert som medisinsk utstyr hos Statens legemiddelverk. 

  • Statens strålevern kontrollerer våre Orpheus brilleglass for å sikre at de blokkerer minst 99% av de blå lysbølgene.  

  • Circadian Eyewear baserer seg på en rekke forskningsrapporter fra flere anerkjente kilder.

     Vennligst les mer detaljert informasjon nedenfor. 

MEDISINSK KLASSIFISERING
Våre briller er registrert hos Statens Legemiddelverk som medisinsk utstyr i risikoklasse 1, artikkel 1 paragraf 2a i henhold til EU Direktiv 93/42 EØF.

Statens legemiddelverk

Statens legemiddelverk er et forvaltningsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet som skal sikre god kvalitet ved behandling med legemidler og at legemidler har lavest mulig pris. De skal sørge for at befolkningen får likeverdig og rask tilgang til effektive legemidler, legge til rette for forskning og innovasjon og forvalte produktregelverket for medisinsk utstyr.

Melding av uheldige hendelser ved bruk av Circadian Eyewear 

Kunder bes vennligst om å rapportere til oss i Circadian Eyewear hvis det skulle oppstå feil, skader, uhell eller svikt der våre produkter er eller kan ha vært involvert, uavhengig av skade på person. Vi plikter å melde dette videre til Statens legemiddelverk. 


CE-MERKING
 
Våre briller er CE-merket som er en produsenterklæring som informerer tilsynsmyndighetene om at de grunnleggende sikkerhetskrav er oppfylt. Det betyr at vi erklærer disse kravene ivaretatt, at produktene er sikre og at dokumentasjon for disse er tilgjengelig.

Conformity Marking


ISO INTERNASJONAL STANDARD 
Våre briller er produsert i henhold til Standard EN ISO 12312-1:2013.  Den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO (International Organization for Standardization) sikrer at våre produkter og tjenester er trygge, pålitelige og av god kvalitet.

The International Organization for Standardization er en internasjonal standardinnstilling som består av representanter fra ulike nasjonale standardorganisasjoner.


KVALITETSKONTROLL
 
Våre Orpheus brilleglass er testet av Statens strålevern for å sikre at de blokkerer minst 99% av de blå lysbølgene.  

Testing in laboratory by the Norwegian Radiation Protecting Agency.
Test av våre briller utføres her av Statens strålevern.

Statens Strålevern

Statens strålevernutfører oppgaver på vegne av Helse- og omsorgsdepartementet, Utenriksdepartementet og Klima- og miljødepartementet. De har blant annet ansvar for atomsikkerhet og all bruk av stråling, og er et nasjonalt referanselaboratorium for måleenhet innen stråling og radioaktivitet. De deltar i Senter for radioaktivitet, mennesker og miljø (CERAD), som er et Senter for fremragende forskning. 

FORSKNINGSRAPPORTER 
Du vil finne flere linker til forskningsrapporter på våre nettsider. Vi refererer bare forskning fra anerkjente kilder.

PubMed Healthgir informasjon til forbrukere og klinikere om forebygging og behandling av sykdommer og lidelser. Det spesialiserer seg i vurderinger av klinisk forskning med lettleste sammendrag for forbrukere, samt fullstendige tekniske rapporter. 

The National Center for Biotechnology Information  fremmer vitenskap og helse ved å tilby tilgang til biomedisinsk og genomisk informasjon.

Taylor & Francis Group er et internasjonalt selskap med opprinnelse i England som publiserer bøker og akademiske tidsskrifter. Taylor & Francis Groups journalinnhold er vert på Taylor & Francis Online

 

Medichron Publications LLC er et forlag for det elektroniske helse- og medisinske sektoren. De utgir online publikasjoner i form av ikke-nedlastbare tidsskrifter og artikler innen helse, velvære og ernæring. Selskapet spesialiserer seg på forskning innen kronobiologi og nyheter relatert til kronobiologisk tilnærming til helse.

 

Chronobiology.com er et nettsted utgitt av Medichron. Det er dedikert til historien, funnene og fremskrittene av kronobiologi, et felt av biologi som studerer hvordan kroppens naturlige sykluser, både mentalt, fysisk og emosjonelt påvirkes av sol- og månedrytmer.


 

Wiley Online Libraryer vertskap for verdens bredeste og dypeste tverrfaglige samling av elektroniske ressurser som omhandler liv, helse og fysikk, samfunnsvitenskap og humaniora. Det leverer sømløs integrert tilgang til over 6 millioner artikler fra over 1500 tidsskrifter, over 20 000 nettbøker og hundrevis av referansearbeid, laboratorieprotokoller og databaser.

 

The Journal of Physical Fitness and Sports Medicine (JPFSM) er den offisielle fagfellevurdering tidsskrift av Japanese Society of Physical Fitness and Sports Medicine (japanske samfunnet for fysisk formidling og idrettsmedisin), publisert av det japanske forbund for fysisk formidling og idrettsmedisin. Det er et gratis tidskrift som publiserer tverrfaglige innen fysisk form, idrettsmedisin, treningsfysiologi, biomekanikk, trening og helsefag.

 

Sleep Medicine Reviews er en fagfellevurdering medisinsk tidsskrift som omhandler forskning om diagnose og behandling av søvnforstyrrelser og søvnlidelser. Det ble etablert i 1997 og er utgitt av Elsevier.